• Afgelastingen

  Geen afgelastingen

 • Richtlijnen algehele afgelastingen KNVB

  Vanaf nu zullen we uiterlijk op vrijdagavond om 20.00 uur bekendmaken welke wedstrijden zaterdag zijn afgelast. In uitzonderlijke gevallen zullen we dit op zaterdag doen om uiterlijk 6.00 uur. Voor de zondagwedstrijden geldt: we communiceren uiterlijk op zaterdagavond om 20.00 uur en in uitzonderlijke gevallen uiterlijk zondagochtend 06.00 uur.

  De afgelastingen worden gecommuniceerd via de website KNVB.nl, de twitteraccounts van de KNVB (incl. de districtsaccounts) en via Voetbal.nl (website en app). Houd deze de avond voor de wedstrijd dus goed in de gaten.

   

  Richtlijnen afgelastingen op wedstrijddagen

  Extreme hitte of kou

  Bij extreme hitte of extreme kou kan de thuisspelende vereniging zelf bepalen of de wedstrijden van de JO11 en jonger worden afgelast. Dit kan ook gebeuren op verzoek van de bezoekende vereniging. Afgelasting moet uiterlijk plaatsvinden een dag voorafgaand aan de wedstrijden. Geef dit dan wel de eerste werkdag daaropvolgend door aan het betreffende steunpunt. Wedstrijden van andere categorieën kunnen bij extreme hitte of extreme kou alleen worden afgelast na overleg tussen de wedstrijdcoordinator van de club met de competitieleider van het betreffende KNVB- steunpunt, dan wel met de competitieplanner landelijke competities van de KNVB.

  De keuring van onze velden is in handen van de consuls Adrie van Raaij en Scot Simonis.

  De consul keurt zaterdag en zondagochtend rond 7:30 uur de staat van onze voetbalvelden en geeft indien hij velden ongeschikt acht dit om 8:00 uur door aan de wedstrijdsecretaris. Deze informeert vervolgens de betreffende teamleiders over de afgelasting van geplande wedstrijden / trainingen. Bij twijfel volgt een herkeuring om 11:30 uur.

  Om zoveel mogelijk wedstrijden wel doorgang te laten vinden wordt de veldbezetting van goed bevonden velden zo optimaal mogelijk benut. Junioren / senioren teams die over het volle veld spelen zullen dikwijls plaats moeten maken voor twee gelijktijdig spelende pupillenteams. De wedstrijden voor selectie-elftallen worden daarbij zoveel mogelijk ontzien.

  Je wordt geïnformeerd door je teamleider / trainer zodra er een afgelasting volgt.

  Dit kan per e-mail of Whatsapp (als een groep hiervoor is aangemaakt), door rechtstreeks gebeld te worden of via een telefooncirkel al naar gelang de gemaakte afspraak. Bij slecht weer raden we je aan de avond voor de wedstrijddag teletekst te raadplegen. Soms is al van te voren bekend of er in de regio (KNVB district West I) afgelastingen zijn. Je weet dan of je kunt uitslapen als de wedstrijd vroeg gepland stond. Neem voor de zekerheid contact op met je leider als deze dit zelf nog niet gedaan heeft. 

  Ook staat tegenwoordig hierboven aangegeven of er wedstrijden zijn afgelast. Dit kan voor zowel thuis- als uitwedstrijden gelden. Ook kun je het tegenwoordig nakijken op Voetbal.nl.

  Gevoelstemperatuur / winterse omstandigheden / trainingen 

  Trainingen worden afgelast als er door het KNMI een weerwaarschuwing oranje of rood is afgegeven. Bij weerwaarschuwing geel hebben de trainers de bevoegdheid zelf te bepalen of de training doorgang vindt. Bij extreme kou vraagt de trainer de ouders/spelers om gepaste kleding te dragen: lange broek, lange mouwen, muts, handschoenen en eventueel een extra laag die uit kan bij inspanning. Tijdens de training zal ervoor gezorgd worden dat de spelers in beweging blijven. Bij een gevoelstemperatuur van min 15 graden is buiten sporten onverantwoord en zal er niet getraind worden. Bij gevoelstemperaturen daarboven beslissen de trainers zelf over doorgang van de training. Het (jeugd)bestuur behoudt het recht om trainingen te annuleren als ze daartoe aanleiding ziet. Trainers kunnen met vragen terecht bij hun coördinator. Voor de verwachte gevoelstemperatuur op moment van trainen wordt de volgende site geraadpleegd:

  https://www.buienradar.nl/weer/nieuwegein/nl/2750325/5daagse

  Voor situatie van extreme hitte zullen vooralsnog geen richtlijnen worden afgegeven en zal door de trainer/leider van het team in overleg met de TC besluit dienen te worden genomen. Besluitvorming over de gesteldheid van de velden wordt zoals gebruikelijk altijd genomen door onze veldbeheerder en KNVB Consul. Voor richtlijnen hieromtrent zie Richtlijnen Wintergebruik velden.

  Onweer protocol

  Onweer

  Onweer is een bui waarbij het vaak regent, bliksemt en dondert. Tijdens onweer is het sportveld een onveilige locatie. Het is van belang dat bij onweer gestopt wordt met sporten en spelers, trainers en overige aanwezigen snel een veilige plek gaan zoeken.

  Wat moet je doen?

  Houd je aan de volgende instructies in het geval van onweer, specifiek bij bliksemflitsen:

  • Ga schuilen in de kantine of in het kleedkamercomplex;
  • Sluit ramen en deuren en blijf weg bij ramen;
  • Blijf uit de buurt van stromend water en ga zeker niet douchen;
  • Ga weg bij open ruimten, bomen, telefoonpalen, lichtmasten, lantaarnpalen, vlaggenmasten, omheining, hoge reclameborden, zit- en staantribune, speeltoestellen en doelen;
  • Raak geen metalen delen aan;
  • Een open schuilplaats biedt geen enkele veiligheid;
  • Gebruik geen paraplu.
  • Indien het is gestopt met bliksemflitsen, dan kun je de schuilplaats verlaten. 

  De verantwoordelijkheid bij het opvolgen van de instructies ligt op de eerste plaats bij de trainers en de sporters zelf. Neem geen enkel risico en volg deze instructies nauwgezet. Schroom niet om tijdens trainingsavonden of wedstrijddagen je medetrainers/teams te waarschuwen en te wijzen op het protocol. Deze medetrainers/teams dienen gehoor te geven aan de waarschuwing. Ook bij twijfel dient het veld door iedereen verlaten te worden!