• Jeugd selectie of breedtevoetbal

  Jeugd Selectievoetbal & Breedtevoetbal bij voetbalvereniging sv Parkhout  

  Bij voetbalvereniging sv Parkhout hebben we een dynamisch programma voor zowel jeugdselectievoetbal als breedtevoetbal. Hier een overzicht van wat we te bieden hebben:

  • Dino's bij voetbalvereniging sv Parkhout
   De allerkleinste zijn de Dino’s. Hier starten we met trainen en de eerste stappen te zetten om de bal te beheersen. Deze leeftijd is vooral gericht op ik en de bal.  

  • Onderbouw
   In deze leeftijdsgroep wordt er gestart met competitie spelen in teamverband 6 x 6 en 8 x 8.
   Trainingen wedstrijdstrijden zijn er opgericht om op te leiden, ontwikkelen en plezier te hebben. Het leren beheersen en doelgericht handelen met de bal is het doel van de leeftijdscategorie O8 t/m O10. Bij de O11 en O12 komt daar bij het leren samen doelgericht te spelen.
   In de onderbouw hebben we geen selectieteams. De teams worden ingedeeld op basis van teambalans en kleuren om niveaus aan te duiden. .  

  • Middenbouw
   In de Middenbouw bouwen we voort op de fundamenten die in de Onderbouw zijn gelegd. Hier bieden we een omgeving waarin spelers en speelsters kunnen groeien en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen op het gebied van techniek, teamspel en prestatie.
   Van meiden en jongens die in de selectie spelen verwachten we dat ze een hoger niveau van toewijding, inzet en verantwoordelijkheid tonen dan niet-geselecteerde spelers en speelsters.
   Vanaf deze leeftijd wordt er intern gescout en worden selectieteams geformeerd op basis van ons selectiebeleid.
   Van meiden en jongens die in de selectie spelen verwachten we dat ze een hoger niveau van toewijding, inzet en verantwoordelijkheid tonen dan niet-geselecteerde spelers en speelsters.
   De verwachtingen kunnen variëren afhankelijk van de leeftijdsgroep en het competitieniveau. Het is belangrijk dat selectiespelers en speelsters zich bewust zijn van deze verwachtingen en bereid zijn om zich volledig in te zetten om hun eigen ontwikkeling en het succes van het team te bevorderen. .  

  • Bovenbouw
   In de Bovenbouw dagen we spelers en speelsters uit om hun potentieel te bereiken en te excelleren in het voetbal. Tactiek, fysiek en positioneel zullen een belangrijk onderdeel zijn van de trainingen en zijn gericht op de wedstrijdprestaties.
   Daarnaast hechten we ook veel waarde aan de sociale aspecten van het spel. We moedigen breedte en vriendenteams aan om samen te spelen en te groeien, en we benadrukken het belang van samenhorigheid en teamwork. Het opbouwen van sterke relaties binnen het team en het stimuleren van een positieve teamdynamiek is essentieel voor ons. We geloven dat het ontwikkelen van zowel individuele vaardigheden als teamspirit de sleutel is tot succes op en naast het veld. Bij de Bovenbouw streven we ernaar om niet alleen de sportieve prestaties te verbeteren, maar ook om een hechte gemeenschap van spelers en speelsters te vormen, waarin vriendschap en samenhorigheid centraal staan. .  

  • Meidenvoetbal
   Ondanks dat we uitgaan van gelijke kansen willen we onze meidentak specifiek benoemen. In de Onderbouw leggen we de nadruk op gelijke kansen waarbij meiden en jongens samen trainen en in gemengde teams spelen, waarbij er zoveel mogelijk in jongenscompetities wordt gespeeld. Naarmate speelsters de Middenbouw bereiken, vormen zich meer meidenteams, maar er blijft ook ruimte om in jongensteams te spelen. Voor meiden in de Midden- en Bovenbouw blijven dezelfde kansen en behandeling gelden als voor jongens. Ons streven is om een gelijkwaardige en inclusieve omgeving te bieden waarin alle speelsters hun voetbalvaardigheden kunnen ontwikkelen en hun passie voor de sport kunnen beleven. .  

 • Bij voetbalvereniging sv Parkhout geloven we in de kracht van jeugdontwikkeling en willen we een omgeving creëren waarin elke speler kan gedijen. Ontdek hoe je deel kunt uitmaken van onze voetbalgemeenschap en je passie voor het spel kunt verkennen en verbeteren.