• Voorlopige teamindelingen Jeugd - Seizoen 2024/2025

 • De voorlopige teamindelingen voor de jeugelftallen zijn hieronder te bekijken.
   
  De teamsamenstellingen zijn zorgvuldig gedaan op basis van de geleverde input van trainers/begeleiders, aangevuld door scouting, keepersschool en technisch coördinatoren.
  Daarbij is gekeken naar individuele kwaliteiten van spelers én teambalans.
   
  Het gaat om een voorlopige indeling, omdat we weten dat er in de zomer nog uit- en inschrijvingen binnenkomen.
  De 'nog in te vullen' plaatsen zullen zo veel mogelijk opgevuld worden door spelers/speelsters uit andere teams of kinderen van de wachtlijst.
  Er zijn teams waar te veel spelers/speelsters op de lijst staan waar we nog besluiten over moeten nemen. 
   
  Ook staan er nog niet voor alle teams trainers ingetekend.
  Heb je interesse in een rol als (assistent)trainer en/of coach of teammanager of weet je iemand? Meld je dan vooral aan! (jeugd@svparkhout.nl)
   
  Op 3-7-2024 zijn deze indelingen aangepast met de laatste wijzigingen.
   
   Op 26-6-2024 zijn deze indelingen aangepast met de laatste wijzigingen.