• Handleiding 

  Voor alle vragen rond competitie-, beker- en oefenwedstrijden kunt u een mail sturen naar:

  Veld

  Zaal

  De e-mails worden iedere dag gelezen en beantwoord door:

  1. Jan Polman (wedstrijdsecretaris senioren)
  2. Herman Bootsma (wedstrijdsecretaris jeugd) en/of
  3. Nour Chefiri (wedstrijdsecretaris jeugd) en/of
  4. Dennis Ladenius (wedstrijdsecretaris zaal)

  Alleen mailberichten worden in behandeling genomen. Telefonische of persoonlijke verzoeken dienen altijd via de mail bevestigd te worden. Individuele WhatsApp berichten kunnen wij niet in behandeling nemen.

  1. Proeftrainingen;
  2. Onvoldoende spelers beschikbaar;
  3. Aanvragen tijdswijziging;
  4. Aanvragen wijziging wedstrijddatum;
  5. Aanvragen snipperdag/baaldag;
  6. Hoe regel ik een inhaalwedstrijd;
  7. Hoe regel ik een oefenwedstrijd of training (op zaterdag);
  8. Hoe regel ik een oefenwedstrijd of training (op een doordeweekse avond);
  9. Wat moet er allemaal worden geregeld voor een doordeweekse wedstrijd;
  10. Wat doe ik als een uitslag nog niet of niet juist bij de KNVB bekend is;
  11. Scheidsrechters;
  12. Gebruik kleedkamers;
  13. Materialen
  14. Speeldagenkalender: welke dagen heeft de KNVB ingepland (beker/competitie of vrije dagen)

  1. Proeftrainingen

  Het kan zijn dat je een speler hebt die graag een keer met jouw team mee wilt trainen. Op zich is dit geen probleem, maar vanwege verzekeringstechnische aspecten wordt je verzocht hiervan melding te maken bij de betreffende wedstrijdsecretaris. Mocht de betreffende speler afkomstig zijn van een andere vereniging dan is het het advies dat hij dit ook meld bij zijn huidige vereniging. Alle informatie hierover is terug te vinden op de pagina Lid worden.

  2. Onvoldoende spelers beschikbaar

  Kijk eerst of je bij andere teams spelers kunt lenen;

  Bij thuiswedstrijden

  1. Vraag aan de wedstrijdsecretaris of er ruimte op de velden/in de kleedkamers is om die dag eerder of later te spelen; wellicht krijg je op een andere tijd wel genoeg spelers bij elkaar => zie Aanvragen tijdswijziging
  2. Een snipperdag aanvragen => zie Aanvragen snipperdag/baaldag

  Bij uitwedstijden

  1. Zoek contact met de tegenstander en kijk of je tot een andere datum kunt komen => zie voor de regels die hiervoor gelden Hoe regel ik een inhaalwedstrijd
  2. Lukt dit helaas allemaal niet, meld het dan aan de wedstrijdsecretaris. Belangrijk is hoe eerder er een oplossing gezocht wordt des te groter de kans van slagen

  3. Aanvragen tijdswijziging

  Bij thuiswedstrijden

  1. Stuur het verzoek in een mailtje naar de betreffende wedstrijdsecretaris. Vermeld datum, tijd, team en tegenstander;
  2. Het verzoek dient uiterlijk donderdagavond 19:00 uur (9 dagen voorafgaand aan de wedstrijddag) binnen te zijn. Zo heeft de wedstrijdsecretaris voldoende tijd om dit binnen de vereniging te regelen. Wij passen het tijdstip aan indien dit mogelijk is binnen het programma van de desbetreffende datum.

  Bij uitwedstrijden

  1. Neem contact op met de tegenstander. Hierbij is ook van toepassing hoe eerder hoe beter. De tegenstander kan dit regelen.

  Let op: Verzoeken na genoemde datum/tijd kunnen alleen in overleg tussen beide verenigingen worden gerealiseerd. Indien een tegenstander niet akkoord gaat zal de wedstrijd op het betreffende vastgestelde (door de KNVB) tijdstip worden gespeeld.

  De KNVB regels:

  • Verzoeken tot tijdwijziging (tot 9 dagen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd) worden door sv Parkhout in behandeling genomen en indien mogelijk gewijzigd;
  • Verzoeken tot tijdwijziging (binnen 9 dagen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd) zullen in overleg met de tegenstander worden behandeld. Mocht een tegenstander niet akkoord gaan dan zal de wedstrijd op het betreffende vastgestelde (door de KNVB) tijdstip worden gespeeld.

  4. Aanvragen wijziging wedstrijddatum

  Dit kan alleen in overleg met de tegenstander

  1. Stuur het verzoek in een mailtje naar de betreffende wedstrijdsecretaris. Vermeld datum, tijd, team en tegenstander;
  2. Het verzoek dient uiterlijk donderdagavond 19:00 uur (9 dagen voorafgaand aan de wedstrijddag) binnen te zijn. Zo heeft de wedstrijdsecretaris voldoende tijd om dit met de betreffende tegenstander te regelen. Bij onvoorziene omstandigheden is later is ook mogelijk, maar hoe eerder hoe beter.

  De KNVB regels:

  • Categorie A
   In categorie A mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd alleen worden verplaatst naar een datum gelegen binnen 2 weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum.
  • Categorie B
   In het lopende seizoen mogen wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van september t/m december in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk eind januari gespeeld zijn. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van januari t/m juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn vóór de laatste wedstrijddag in juni. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

  5. Aanvragen snipperdag/baaldag

  Voor het aanvragen van een snipperdag geldt een uiterste datum van het eerste weekend van maart (zondagvoetbal) van het lopende seizoen. Hieronder staat alle specifieke informatie vermeld. Neem hiervoor contact op met uw wedstrijdsecretaris

  • Categorie A

  In categorie A kunnen geen snipper-/baaldagen worden aangevraag

  • Categorie B

  In de categorie B-veldvoetbal is het per seizoen mogelijk per team voor één wedstrijd een snipper-/baaldag aan te vragen. Deze aanvragen worden in de periode van start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld.

  Indienen verzoek
  Een snipperdagverzoek moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur bij de KNVB ontvangen zijn en dit betekent dat het verzoek uiterlijk maandag vóór 19.00 uur ingediend moet zijn. Voor dit seizoen worden snipperdagverzoeken verleend tot en met het eerste weekend van maart in het lopende seizoen. Na de aanvraag krijgen alle betrokkenen via de wedstijdwijzigingen een bericht van de verplaatsing. Het in onderling overleg verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.

  Neem hiervoor in alle gevallen dus tijdig contact op met uw wedstrijdsecretaris.

  NB. Het is niet mogelijk een snipperdag aan te vragen voor bekerwedstrijden

  6. Hoe regel ik een inhaalwedstrijd?

  De KNVB stelt afgelaste en/of vervallen wedstrijden zelf opnieuw vast. Bij het einde van de competitie vindt dit niet altijd plaats. Indien er toch een aanleiding/wens is de wedstrijd te spelen volg dan onderstaande.

  Bij uitwedstrijden

  • Zoek contact met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander. Zij zullen de verplaatsing verder begeleiden. Informeer het wedstrijdsecretariaat wel (mail in cc aan wedstrijdsecretariaat)

  Bij thuiswedstrijden

  1. Mail het wedstrijdsecretariaat en vraag wat de mogelijkheden zijn.
  2. Na goedkeuring contact opnemen met de tegenstander en leg het hen voor;
  3. Na akkoord tussen beide verenigingen zal de wedstrijdsecretaris de KNVB informeren en verzoeken de wedstrijd vast te stellen
  4. De wedstrijdsecretaris zal bij de KNVB aangeven dat de wedstrijd in overleg met de tegenstander en verzoeken de wedstrijd vast te stellen;

  7. Hoe regel ik een oefenwedstrijd of training (op de zaterdag)? 

  Mocht je een oefenwedstrijd willen spelen dan kun je als volgt te werk gaan zoals hieronder aangegeven.

  Bij uitwedstrijden

  • Zoek contact met leider/coach van de tegenstander. Mocht een datum bekend zijn meld dit dan alsnog bij de wedstrijdsecretaris. Zij zorgen ervoor dat de wedstrijd in het programma zal worden opgenomen.

  Bij thuiswedstrijden

  • Neem contact op met het wedstrijdsecretariaat m.b.t. de mogelijkheden
  • Als je met de tegenstander een datum en tijd hebt bepaald, neem dan weer contact op met de wedstrijdsecretaris;
  • Na akkoord van de wedstrijdsecretaris terugkoppelen dat de wedstrijd gespeeld kan worden. Je kunt het dan ook bevestigen naar de tegenstander;
  • Bij alle aanvragen zal geen tijdstip worden aangeven. Dit kan pas als het programma definitief is en zal 7 en mogelijk pas 4 dagen (na de dinsdag) voor de wedstrijddag bekend zijn;
  • Als het past, zal de wedstrijd opgenomen worden in het programma van de zaterdag, inclusief toewijzing van veld en de kleedkamers.
  • Er zullen geen veldindelingen meer aangeven worden bij de betreffende teams. Voor veldindeling worden leiders/coaches verzocht zich altijd vóór aanvang van wedstrijden te melden op het wedstrijdsecretariaat, tenzij anders aangegeven;
  • Bij oefenwedstrijden zal getracht worden vanuit de scheidsrechtscommissie een scheidsrechter te regelen. Mocht dit niet lukken dan zullen de teams er alsnog zelf voor moeten zorgdragen;

  De regels van sv Parkhout:

  • Een oefenwedstrijd is altijd onder voorbehoud: als er KNVB wedstrijden op dat tijdstip worden gepland zal de wedstrijdsecretaris contact met je opnemen;

  8. Hoe regel ik een oefenwedstrijd of training (op een doordeweekse avond)?

  Allereerst:

  In de periode vanaf oktober t/m maart zullen er geen oefenwedstrijden thuis worden geregeld of vastgelegd. Oefenwedstrijden op doordeweeks avonden kunnen in de periode van oktober t/m maart beperkt worden gespeeld. , aangezien er geen beschikking is over verlichting op en wegens de gesteldheid van de grasvelden.

  Uitzonderingen kunnen zijn:

  1. op je eigen trainingsavond is en hiervoor geen aanpassingen in het trainingsschema behoeven te worden doorgevoerd;
  2. Heren 1, vrouwen 1
  3. Uitwedstrijden

  Mocht je vanaf maart thuis een oefenwedstrijd willen spelen dan kun je als volgt te werk gaan zoals hieronder aangegeven.

  Bij uitwedstrijden

  • Zoek contact met leider/coach van de tegenstander. Mocht een datum bekend zijn meld dit dan alsnog bij de wedstrijdsecretaris. Zij zorgen ervoor dat de wedstrijd in het programma zal worden opgenomen.

  Bij thuiswedstrijden

  • Neem contact op met het wedstrijdsecretariaat m.b.t. de mogelijkheden
  • Als je met de tegenstander een datum en tijd hebt bepaald, neem dan weer contact op met de wedstrijdsecretaris;
  • Na akkoord van de wedstrijdsecretaris terugkoppelen dat de wedstrijd gespeeld kan worden. Je kunt het dan ook bevestigen naar de tegenstander;
  • Bij alle aanvragen zal geen tijdstip worden aangeven. Dit kan pas als het programma definitief is en zal 7 en mogelijk pas 4 dagen (na de dinsdag) voor de wedstrijddag bekend zijn;
  • Er zullen geen veldindelingen meer aangeven worden bij de betreffende teams. Voor veldindeling worden leiders/coaches verzocht zich altijd vóór aanvang van wedstrijden te melden op het wedstrijdsecretariaat, tenzij anders aangegeven;

  NB. Veldindelingen kunnen tot op de wedstrijddag wijzigen

  • Bij oefenwedstrijden zal getracht worden vanuit de scheidsrechtscommissie een scheidsrechter te regelen. Mocht dit niet lukken dan zullen de teams er alsnog zelf voor moeten zorgdragen;
  • Voor oefenwedstrijden doordeweeks geldt dat de kantine niet speciaal geopend zal worden;

  De regels van sv Parkhout:

  • Een oefenwedstrijd is altijd onder voorbehoud: als er KNVB wedstrijden op dat tijdstip worden gepland zal de wedstrijdsecretaris contact met je opnemen;
  • Over elke doordeweekse wedstrijd wordt de wedstrijdsecretaris geïnformeerd, ook die in overleg met de betreffende teams zijn geregeld op een trainingsmoment.

  9. Wat moet er allemaal worden geregeld voor een doordeweekse wedstrijd?

  Een team dat een doordeweekse inhaalwedstrijd heeft georganiseerd (zie Hoe regel ik een inhaalwedstrijd? of Hoe regel ik een oefenwedstrijd?), dient rekening te houden met de volgende zaken:

  • Het team moet zelf zorgen dat het veld wordt klaargemaakt (hoekvlaggen/doelen uitklappen) en niet onbelangrijk: het team moet ervoor zorgen dat dit ook weer wordt opgeruimd;
  • Er is géén wedstrijdtafel van ontvangst en het team zal zelf de tegenpartij moeten ontvangen;

  Een scheidsrechter aanvragen via scheidsrechters@svparkhout.nl.

  10. Wat doe ik als een uitslag nog niet of niet juist bij de KNVB bekend is? 

  Het kan zijn dat een uitslag van een gespeelde wedstrijd nog niet of verkeerd in de standen is opgenomen. Gaat het om een thuiswedstrijd, meld het dan aan de wedstrijdsecretaris. Betreft het een uitwedstrijd, kaart dit dan eerst aan bij de wedstrijdsecretaris van de tegenstander. Krijg je binnen een redelijke termijn geen of een negatief antwoord, meld het dan bij de wedstrijdsecretaris.

  11. Scheidsrechters

  Bij officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijden zal, voor zover mogelijk, een scheidsrechter worden toegewezen. Dit is echter een steeds groter probleem. In sommige gevallen wordt er een vergoeding gegeven.

  Voor oefenwedstrijden wordt GEEN vergoeding gegeven. U dient zelf voor een scheidsrechter te zorgen.

  12. Kleedkamers

  Het is NIET toegestaan voor teamleiders om tijdens wedstrijddagen gebruik te maken van eigen sleutels. Er geldt op wedstrijddagen een sleutelbeleid. Dit betekent dat iedere teamleider zich vooraf aan zijn/haar wedstrijd dient te melden bij het Wedstrijdsecretariaat. Hier krijg je een kleedkamer inclusief sleutel toegewezen en dien je als borg (in de vorm van een autosleutel) in te leveren. Na je wedstrijd en het verlaten van je kleedaccommodatie kun je de borg weer ophalen op het Wedstrijdsecretariaat. De gastheer/-vrouw zal de borg aan je overhandigen na controle van je gebruikte kleedlokaal.

  De kleedkamers dienen na gebruik schoon achter gelaten te worden, zodat ook andere teams en/of verenigingen hierna gebruik van de kleedkamers kunnen maken.

  Het is tevens verboden om na afloop in kleedaccommodaties te roken (zoals dit ook op het park geldt), maar ook is het niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen.

  I.v.m. het sleutelbeleid wordt ieder team verzocht na de wedstrijd z.s.m. te douchen en om te kleden, aangezien een volgend team zich kan aandienen (gezien de drukte op de velden). 

  13. Materialen

  Gebruikte materialen dienen door het laatste team dat hiervan gebruik maakt, weer ingeleverd / opgeruimd te worden. Ook de doeltjes op veld 7 moeten na afloop ingeklapt worden.

  Ballen die over de afscheiding geschoten worden of in de sloot belanden, dienen weer opgehaald te worden. Bij het wedstrijdsecretariaat is een "ballenstok" aanwezig.

  14. Speeldagenkalender

  Voor een overzicht van de speeldagenkalender 2024-2025 kun je bijgaand bestand downloaden. Dit geeft een overzicht van de dagen waarop wedstrijden door de KNVB ingepland worden voor het nieuwe seizoen. Dit kunnen beker- en competitiewedstrijden zijn, maar ook inhaaldagen en vrije dagen (weekenden). Voor een actueel overzicht zie Speeldagenkalender west 2024-2025 of Speeldagenkalender Landelijk 2024-2025